Naše motto:

Ľudia tvoria hodnoty!

ALFA Personal je mladá dynamická spoločnosť, ktorej cieľom je sprostredkovanie kvalitných služieb klientom a uchádzačom, ktoré vieme na základe našej ponuky a Vašich požiadaviek flexibilne kombinovať.
Detaily
.

Ponuka pre firmy

Ponúkame Vám nasledovné služby

Personálny leasing

Ak potrebujete meniť nárast či pokles pracovných síl, flexibilne Vám pomôžeme. Naši zamestnanci pracujú pre Vašu spoločnosť na základe Vašich požiadaviek, pracovný pomer však majú uzavretý s našou spoločnosťou. Takto môžete kedykoľvek flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky na trhu práce.

Spracovanie miezd

Preberieme zodpovednosť za kompletné spracovanie mzdového účtovníctva a poskytneme Vám poradenstvo súvisiace so spracovaním miezd.

BOZP

Zabezpečíme vstupné aj opakované školenia pre Vašich zamestancov a odborné školenia na vysokozdvižné vozíky, obsluhu strojov, výťahov, žeriavov, zváračov a ďalšie. Postaráme sa aj o spísanie a vyšetrenie pracovného úrazu a prevádzkovej nehody, či kontrolu na alkohol digitálnym prístrojom.

Požiarna ochrana

Vykonáme odborné prípravy pre protipožiarne hliadky a vypracujeme kompletnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi a to požiarny štatút, požiarno – poplachové smernice, evakuačný plán, založenie a vedenie požiarnej knihy, určenie ohlasovne požiarov, určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru.